Ruskan Riemut Oy on ollut vuoden 2020 mukana Tallit tiimiksi -yritysryhmähankkeessa.

Hankkeessa on mukana kuusi hevosavusteisia palveluita tarjoavaa yritystä Jyvässeudulta. Hankkeen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä yritysten välillä ja avata hevosavusteisia palveluita laajempaan tietoisuuteen sekä kehittää yritysten liiketoimintaa.

Hanke on ollut Ruskan Riemuille hyvin merkityksellinen ja oikea-aikainen ponnistus! Liiketoiminta on kehittynyt vuonna 2020 merkittävästi erilaisten kouluttautumisten myötä ja yrityksen näkyvyys parantunut huomattavasti – uudet, ajantasaiset nettisivut ja somenäkyvyyden lisääntyminen.

Yhteistyö muiden hankkeeseen osallistuneiden yritysten kanssa on lähtenyt upeasti liikkeelle. Sen merkitys näkyy suoraan asiakkaillekin; nyt Ruskan Riemut osaa ja voi ohjata asiakaskyselyitä (mm. ratsastuspalvelut, pararatsastus, hevosten täyshoitopalvelut ja ratsastusterapia) oikeisiin ammattitaidoltaan varmasti laadukkaisiin paikkoihin. Yhteistyö toimii myös eläinten hyvinvoinnin teemassa; meillä on nyt yhteisiä laadukkaita rehuntuottajia ja kokemusten vaihtoa vaativaa eläinavusteista työtä tekevien eläinten erityistarpeista. Kananhoitovinkkejä unohtamatta… Yhteistyössä on voimaa!